Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Για τη 2η και 3η ερώτηση


Αφού απολογηθούμε για την...κάπως μακρύτερη πασχαλινή απουσία μας, ας συνεχίσουμε να βλέπουμε ερώτηση-ερώτηση τα θέματα των πανελλαδικών, δίνοντας κάποιες συμβουλές σχετικές με τον τρόπο των απαντήσεών μας. Σήμερα, η 2η και η 3η ερώτηση:

Οι ερωτήσεις αυτές βαθμολογούνται από 20 μονάδες η καθεμία. Σύμφωνα με το Π.Δ 246/98, άρθρο 18, οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται
* στη δομή του κειμένου και στα εκφραστικά μέσα και τους εκφραστικούς τρόπους του κειμένου ( σχέδιο, ενότητες, αφηγηματικοί τρόποι, αφηγ. τεχνικές, σχήματα λόγου, ρυθμός, μέτρο),
* την επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο.

Τι ζητήθηκε κάθε χρονιά:

Δεύτερη ερώτηση
2000
: ( Λειτουργία του φεγγαριού…) Ερώτηση ανάλυσης.
2001: Εντοπισμός 4 διαφορετικών αφηγηματικών τεχνικών και λειτουργία τους.
2002: Ζητούνται τα στοιχεία που συντελούν στην αμεσότητα του αφηγηματικού λόγου.
2003: Ζητούνται, με παραδείγματα από το απόσπασμα, 5 βασικά χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γ.Β.
2004: Ζητούνται, με παραδείγματα από το ποίημα, 4 υπερρεαλιστικά στοιχεία.
2005: Ζητούνται, με παραδείγματα από το κείμενο, 4 χαρακτηριστικά στοιχεία καβαφικής ειρωνείας.
2006: Ζητούνται 4 αφηγηματικές τεχνικές και ο σχολιασμός τους.
2007: Ζητείται επαλήθευση μιας άποψης μέσω κάποιων στίχων και σχολιασμός τους.
2008: Ζητείται επαλήθευση μιας άποψης μέσω κάποιων στίχων.


Τρίτη ερώτηση
2000
: Ζητείται η ερμηνεία ενός συμβολισμού (των πραγμάτων) και τα εκφραστικά μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται.
2001: Ζητείται η μελέτη της δομής με 4 παραδείγματα.
2002: Ζητείται το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η αφήγηση + σχολιασμός.
2003: Δίνονται 4 χαρακτηριστικά της γραφής του Γ.Β και ζητείται η επαλήθευσή τους με στοιχεία του κειμένου.
2004: Δίνονται 4 χαρακτηριστικά του τρόπου που βλέπει στο ποίημα την ποίηση ο Ο.Ε και ζητείται η τεκμηρίωσή τους.
2005: Δίνονται χαρακτηριστικά της ποίησης του Κ.Κ και ζητείται ο εντοπισμός και ο σχολιασμός της λειτουργίας τους.
2006: Ζητείται η εξέταση της περιγραφής σε ένα χωρίο.
2007: Ζητείται η ανασύνθεση μέρους του αποσπάσματος(!)
2008: Ζητούνται τα δύο διαφορετικά υφολογικά επίπεδα του ποιήματος.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα θέματα των εξετάσεων, για να απαντηθούν ικανοποιητικά οι ερωτήσεις 2 και 3 προαπαιτείται γνώση των χαρακτηριστικών γραφής και τεχνικής του κάθε συγγραφέα ( κι εδώ, λοιπόν, εισαγωγικά σημειώματα, στοιχεία βιογραφικού, σχόλια ).

Για να ανπτυχθούν επαρκώς οι απαντήσεις, εστιάστε στην
* ακρίβεια, σαφήνεια του λόγου σας, καθώς και στην
* πληρότητα, την επάρκεια, που προκύπτει κυρίως από την επιλογή των αναφορών και την αιτιολόγηση που επιχειρείτε.


Συμβουλές - παρατηρήσεις:
* Δείξετε, με μικρές επεξηγήσεις, ότι κατέχετε τους όρους στους οποίους αναφέρεστε.


* Επιλέξτε με προσοχή τα υποστηρικτικά σας παραδείγματα. Υπάρχει διαβάθμιση. Τα καταλληλότερα σας διευκολύνουν να υποστηρίξετε αυτό που θέλετε.

* Μέχρι τώρα πάντα ζητείται επαλήθευση μιας κρίσης και ποτέ διάψευση.

* Στις τεκμηριώσεις σας ελέγχετε αν έχετε ξεκάθαρα δείξει το "γιατί", το "πώς" ισχύει αυτό που ισχυρίζεσθε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Να θυμόσαστε πως ένα εκφραστικό μέσο οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα πάντα μέσα από ένα δρόμο. Αυτό το δρόμο, που γεφυρώνει το μέσο με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πρέπει να τον περιγράφετε.

* Να θυμόσαστε πως η τεκμηρίωση μπορεί να στηρίζεται σε λογικά συμπεράσματα, εξωκειμενικά και ενδοκειμενικά στοιχεία.

* Μην ομαδοποιείτε τις απαντήσεις σας. Περιγράφετε, υποστηρίζετε κάθε ένα παράδειγμά σας χωριστά. Μπορείτε στο τέλος της απάντησής σας να φτάνετε σε ένα συνολικό συμπέρασμα.


Θα συνεχίσουμε σύντομα με τις δύο υπολοιπόμενες ερωτήσεις.